Via romana vuk draskovic online dating

Rated 4.53/5 based on 735 customer reviews

Vaš junak Arslan kaže: “Nema veće zvijeri od insana, niti ima ikog ko tako brzo zaboravlja i prašta”. U istorijskom sloju romana pominjete red janičara, koji su sebe zvali isumili, a zapravo su bili potomci bogumila.Koliko ove osobine čovjeka čine (ne)plemenitim i (ne)savršenim? Možete li pojasniti tu vezu između isumila i bogumila, i po čemu su isumili bili značajni za tursko carstvo?

Naše su oči za samo jednu boju, a uši za samo jednu notu". A korov, a zlo, buja na sve strane, jer mu pod ovim našim nebom, ne manjka ni vode ni sunca".Oni nijesu time vrijeđali islam, jer prorok Muhamed priznaje Isu (Isusa) za velikog proroka i svog starijeg brata. U romanu iznosite smjelu tezu o janjičarstvu koje zapravo nikada nije nestalo, već je samo mijenjalo svoje pojavne oblike.(U romanu imate turske (Arslan) i savremene janjičare (Milutin i Damjan Čavka).Prevario je i izdao Arslan beg, a nijesu prevarile, nedavno, desetine i desetine hiljada naših očeva i djedova kad su rođenu braću ubijali zbok krsta i klicali: „Čizma-noga, nema Boga! U Americi, najvećoj i najsnažnijoj državi u istoriji svijeta, danas žive Amerikanci svih religija, svih sekti, svih naroda, svih jezika, svih rasa, i niko od njih nije „izdajnik“.Svaka moćna imperija - i egipatska i vavilonska i Aleksandra Makedonskog i rimska i turska i austrijska i carske Rusije i Napoleonova - bila je višenacionalna, višereligijska, višejezička.

Leave a Reply